Nowa odsłona programu „Mój Prąd” – 240 mln zł budżetu.

Od czwartku 15 grudnia rozpoczyna się następna edycja programu promocji prosumenckiej fotowoltaiki „Mój Prąd”.  Jest to wydłużenie naboru dotychczasowej edycji „Mojego Prądu” 4.0. 

Program miał zakończyć się 22 grudnia, będzie jednak trwał do końca marca 2023 r. lub do wyczerpania się budżetu programu, czyli ok. 240 mln zł. Nowa edycja programu oznacza jednak przede wszystkim większe dofinansowanie do instalacji planów fotowoltaicznych i magazynów energii niż dotychczas.

Zmiany w programie

Od 15 grudnia beneficjenci, którzy zdecydują się na montaż samej instalacji fotowoltaicznej, otrzymają 6 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji), a nie jak było dotychczas 4 tys. zł.
Zwiększeniu ulegnie też dofinansowanie kupna magazynu energii – będzie można otrzymać 16 tys. zł, a nie jak obecnie 7,5 tys. zł.

Jeśli beneficjent zdecyduje się na większą inwestycję, oprócz panelu wybierze też elementy dodatkowe, to dofinansowanie wzrośnie. Dla mikroinstalacji PV będzie to do 7 tys. zł, dla magazynów ciepła do 5 tys. zł, a dla systemu zarządzania energią do 3 tys. zł.

Osoby, które złożyły wniosek tylko na mikroinstalacje PV będą miały możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

Kto może skorzystać?

Istotną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę jest to, że nowa edycja „Mojego Prądu” jest skierowana dla prosumentów, którzy są w nowym systemie (net billing). Obowiązuje on od 1 kwietnia 2022 r. Z programu wsparcia mogą skorzystać też prosumenci, którzy rozliczają się na zasadzie net meteringu pod warunkiem, że przejdą oni na nowy system.

Wiceszef NFOŚiGW zaznaczył, że nowa edycja programu będzie korzystna dla osób, które już złożyły wnioski o dofinansowanie (przed 15 grudnia). Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania – jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją, a dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

W czwartej edycji „Mojego Prądu” (od 15 kwietnia) złożono ok. 25 tys. wniosków o dofinansowanie, a 95 proc. z nich dotyczyło tylko instalacji paneli PV. Z ogólnego budżetu przeznaczonego na realizację programu, wynoszącego 855 mln zł, do rozdysponowania pozostało jeszcze ok. 240 mln zł.