Dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić i postaw na fotowoltaikę.

Już dziś umów się z doradcą na bezpłatne zebranie pomiarów!

Krok w stronę samowystarczalności

Fotowoltaika w Twoim gospodarstwie

Skorzystaj z bezpłatnych pomiarów. Umów się z doradcą, to nic nie kosztuje!

Nasz doradca przyjedzie do Ciebie oceni położenie budynku, zużycie energii i powie Ci jaka konfiguracja sprzętu będzie dla Ciebie najzyskowniejsza.

  Zarabiaj na swoim gospodarstwie dzięki fotowoltaice

  Twoje gospodarstwo rolne na pewno również odczuwa podwyżki cen prądu – a gdyby tak na energii móc zarobić, a nie za nią płacić?

   

  Na skutek zmian, które zaczną obowiązywać od 01.04.2022, nadwyżki prądu wygenerowanego dzięki energii słonecznej będzie można sprzedać dystrybutorowi po cenach hurtowych.

  To sprawia, że wielu rolników decyduje się zamienić pola uprawne (albo ich część) na tzw. “farmy paneli fotowoltaicznych”. Instalując na swoich gruntach wolnostojące panele fotowoltaiczne, rolnicy nie tylko oszczędzają na opłatach za prąd w swoim gospodarstwie, ale na dodatek generują nadwyżki. Nadwyżki, które mogą później sprzedać dostawcy energii, kreując w ten sposób dochód pasywny.

   

  Fotowoltaika może być więc dla Twojego gospodarstwa zarówno źródłem oszczędności, jak i zarobku!

  Fotowoltaika to źródło dochodu i oszczędności dla Twojego gospodarstwa

  Oferta

  Fotowoltaika

  Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych jest jedną z najlepiej opłacalnych inwestycji. Jest to rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie rachunków za energię elektryczną i zaspokojenie wysokiego zapotrzebowania na prąd. Szczyt aktywności rolniczej wypada dokładnie w okresie szczytu produktywności energii z instalacji. Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

  Oferowane przez nas panele słoneczne marki Longi są niezawodnym wysokowydajnym produktem. Wysoka jakość gwarantuje długoletnie, efektywne użytkowanie. Producent oferuje 12 lat gwarancji na produkt, oraz 25 lat gwarancji na liniową moc wyjściową.

  Dowiedz się więcej

  Pompy Ciepła

  Pompy ciepła pozwalają na efektywne wykorzystanie energii odnawialnej, co wpływa na znaczną redukcję kosztów ogrzewania budynków gospodarczych. Emitują zdecydowanie mniej CO2 niż tradycyjne źródła energii, co pozytywnie wpływa na środowisko. Korzystanie z pomp ciepła pozwala na mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza tak ważnego w otoczeniu rolnym. Pompy ciepła są trwałe i niezawodne, co pozwala na długoterminowe oszczędzanie pieniędzy oraz znaczne zmniejszenie kosztów stałych. Gospodarstwa rolne mogą uzyskać dotacje na zakup i instalację pomp ciepła, dzięki czemu rentowności gospodarstwa zdecydowanie wzrasta.

  Dowiedz się więcej

  Darmowy prąd ze słońca

  Korzystaj z odnawialnych źródeł energii i zapomnij o przerwach w dostawie prądu!

  Oszczędności

  Przestań płacić za prąd i zwiększ rentowność swojej firmy!

  Czyste powietrze

  Zacznij oddychać czystym powietrzem, przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2 i zyskaj reputację proekologicznego przedsiębiorstwa.

  Bezawaryjny prąd

  Ciesz się ciepłem w swojej firmie bez usterek i awarii - bo słońce ich nie miewa!

  Dotacje

  To najlepszy czas, aby zacząć współprace z firmą Nasz Prąd S.A. Rolnicy mogą otrzymać ogromne wsparcie finansowe od Państwa za najwyższej jakości produkty, które mamy w swojej ofercie. Przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii dla Rolników przewidywane są minimum 4 programy, z których można uzyskać nawet do 60% zwrotów kosztów za inwestycję. Informacji na temat uzyskania środków z dofinansowania udzielają nasi Przedstawiciele Handlowi na bezpłatnym audycie. Jesteśmy świadomi, że wzrosty cen energii mogą okazać się kłopotliwe, jednak wybór energooszczędnych instalacji z pewnością uchroni przed niewyobrażalnymi rachunkami za prąd.
  Zobacz szczegółowe informacje o wszystkich dotacjach
  • DLA KOGO:
   • Osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele istniejących budynków jednorodzinnych także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej
   • Osoby rozliczające się według skali podatkowej (12% i 32%), liniowo – stosujących jednolitą stawkę podatkową (19%) bądź ryczałtem
   WARUNKI:
   • Osoba fizyczna musi być, właścicielem/współwłaścicielem budynku jednorodzinnego oraz ponieść koszt na termomodernizację budynku
   • Musi to być dom już istniejący (ulga nie obejmuje budynków nowo powstających)
   • Należy opłacić inwestycję – ulga przysługuje za rok, w którym poniesiono wydatek.
   KWOTA:
   • Max. limit odliczeń to 53.000 zł na jednego właściciela. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur.
   • Kwota odpisu przysługuje osobno każdemu właścicielowi, a zatem w przypadku małżonków-współwłaścicieli łączna suma odpisów to aż 106.000 zł
   TERMINY:
   • Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika, jeśli prace modernizacyjna zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.
   WNIOSEK:
   • Podatnicy, którzy są uprawnieni i chcą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, dokonują jej odliczenia w zeznaniu rocznym. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28) Zeznanie składane jest za rok, w którym ponieśli koszty związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
  • DLA KOGO:
   • Rolnik, który posiada gospodarstwo rolne co najmniej 1 ha lub posiada nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Działalność rolnicza musi być prowadzona w celach zarobkowych.
   WARUNKI:
   • Produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem musi być dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa (musi być zużyta na potrzeby gospodarstwa)
   • Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadającej na budynki mieszkalne jednorodzinne nie może przekroczyć 10 kW i musi stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń
   • Dach pod instalację fotowoltaiczną nie może być wykonany z azbestu
   • Urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych
   KWOTA:
   • Standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc.
   • Dla osób będących płatnikami podatku rolnego odliczenie 25% udokumentowanych wydatków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
   TERMINY:
   • Nabór 31 stycznia – 1 marca 2023r.
   WNIOSEK:
   Wnioski należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa):
   • Osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR
   • W formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP (Usługi ARiMR na e-PUAP)
   • Przesyłką rejestrowaną, nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
  • DLA KOGO:
   • Dla osób, które przynajmniej przez rok jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów i prowadziła działalność rolniczą lub w zakresie usług rolnych.
   WARUNKI:
   • Powierzchnia użytków rolnych musi zawierać się w przedziale od 1 ha do 300 ha.
   • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
   KWOTA:
   • moc od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł,
   • moc od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł.
   • W przypadku instalacji hybrydowej (PV + PC) – do 10 tys. zł
   TERMINY:
   • Za wydatki poniesione przed złożeniem wniosku ale nie wcześniej niż 01.06.2021 Nabór wniosków do 30.06.2027 r.
   WNIOSEK:
   • Wniosek należy dostarczyć w formie papierowej do WFOŚiGW odpowiedniego dla miejsca zamieszkania beneficjenta. Wniosek można wygenerować z Portalu Beneficjenta. Więcej informacji tutaj
  • DLA KOGO:
   • Płatników podatku rolnego, którzy mogą odpisać część kosztów poniesionych na inwestycje proekologiczne w ramach ulgi inwestycyjnej,
   • Osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, będących płatnikami podatku rolnego (rozliczający się zarówno za pomocą ryczałtu, jak i podatku VAT), które zgodnie z art. 3 Ustawy o podatku rolnym są:
    – właścicielami gruntów,
    – posiadaczami samoistnymi gruntów,
    – użytkownikami wieczystymi gruntów;
    – posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
   WARUNKI:
   • Zgodnie z ustawą, minimalna wymagana powierzchnia gruntów to 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
   • Zakup instalacji OZE, z których energia będzie wykorzystywana na cele produkcyjne
   • Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego nie jest możliwe, jeśli całość lub część inwestycji sfinansowano za pomocą środków publicznych (np. dotacji).
   KWOTA:
   • Możliwość odliczenia 25% kosztów na instalację fotowoltaiczną od kwoty podatku rolnego
   TERMINY:
   • Odliczeń można dokonywać co roku, aż do wykorzystania przysługującej kwoty (nie dłużej niż przez okres 15 lat)
   WNIOSEK:
   • W wersji papierowej do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego dla miejsca inwestycji – każda jednostka może wymagać nieco innego wzoru.
  • DLA KOGO:
   • Rolnik – osoba fizyczna oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy, prowadzi:
    – gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
    – dział specjalny produkcji rolnej.
   • Spółdzielnia energetyczna lub jej członek
   • Powstająca spółdzielnia energetyczna
   WARUNKI:
   • Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
   • Okres trwałości wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.
   KWOTA:
   • Instalacje fotowoltaiczna – pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych (pożyczka do 25 mln zł na danego beneficjenta)
   • Magazyny energii – dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych (dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta)
   • Maksymalny poziom dotacji może zostać zwiększony o:
    a) 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
    b) 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy.
   TERMINY:
   • Pierwszy nabór rusza od 25.01.2023 do 15.12.2023 lub do wyczerpania alokacji środków.
   • Okres realizacji projektu to lata 2020-2030
   WNIOSEK:
   • Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie)

  Finansowanie

  Dla klienta biznesowego przygotowana została oferta leasingowa, która zawierana jest we współpracy z dwoma firmami: De Lage Landen – firma, które docelowo zajmuje się leasingami oraz pożyczkami leasingowymi oraz CLS (Credit Lease Service) – firma, która jest pośrednikiem i oferuje leasingi w Millenium, Santanderze, PKO raz Aliorze. Leasingi operacyjne dedykowane są dla firm, a pożyczki leasingowe kierunkowane są dla rolników, prowadzących duże gospodarstwa rolne. Aby rozpocząć proces finansowania, Klient musi dostarczyć szczegółowo wypełniony wniosek, fakturę za prąd – zarejestrowaną na działalność gospodarczą, oraz dokumenty księgowe. Proces finansowania leasingowego trwa około 7 dni roboczych. Oferujemy pomoc na każdym etapie finansowania i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące przebiegu finansowania

  Przyjazne finansowanie

  Współpracujemy z bankami: Credit Agricole, Alior Bank, BNP Paribas, Inbank, Santander

  Stałe i niskie oprocentowanie

  tylko ~0,5% - 0,6% w okresie 3-10 lat

  Łatwo i szybko

  Prosty wniosek na SMS-kod i poręczenie

  Transparentność i wsparcie

  Dbamy o szczegóły i prowadzimy przez każdy krok

  Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiaj z naszym doradcą!

  Na bezpłatnym spotkaniu doświadczony doradca odpowie na wszelkie Twoje pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznej, rozwieje ewentualne wątpliwości i sprawdzi, jaki rodzaj paneli fotowoltaicznych najlepiej spełni Twoje potrzeby!
  Tak, chcę wiedzieć więcej