Net-billing, czyli nowe rozliczanie kosztowe

Nowy system rozliczeń wszedł w życie! Net-billing, czyli rozliczanie kosztowe opierające się
o wartość energii zakupionej i oddanej, obowiązujące w Polsce od 1 kwietnia 2022. Ten system rozliczeniowy zakłada sprzedaż niewykorzystanych nadwyżek energii po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca.

System rozliczania do 01.07.2022 r. do 30.06.2024

W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii będą rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności przygotowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii wg ceny godzinowej oraz wymagań Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, które zacznie funkcjonować od 1 lipca 2024 r.

System rozliczania od 01.07.2024 r.

Od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej. Wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana wg CENY GIEŁDOWEJ GODZINOWEJ na rynkach dnia następnego. Cenę będzie wyznaczał operator rynku informacji energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), który realizuje to zadanie już obecnie na podstawie ustawy.

Pojawia się zatem pytanie – „Czy fotowoltaika na nowa nadal się opłaca?”

Odpowiedź jednogłośnie brzmi TAK!!!

Decyzję o zamontowaniu fotowoltaiki najlepiej podjąć jak najszybciej. Dlaczego?

Zamiast czekać na kolejny wzrost cen prądu warto zainwestować w fotowoltaikę na nowych zasadach i zacząć zarabiać.

Szukając firmy, której powierzy się wykonanie swojej instalacji. Nasz Prąd S.A. jest zaufaną
i doświadczoną firmą, która przeprowadza dokładne audyty fotowoltaiczne i dobiera zestaw zgodnie
z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Warto wybrać mądrze!